Platby obědů

Oznámení pro rodiče – změna plateb stravného od února 2018

Vážení rodiče,

od února 2018 provádíme změnu na platby stravného trvalým příkazem.

  • Každý rodič zadá k 15.2.2018 trvalý příkaz pod svým variabilním symbolem.
  • Platba platí na následující měsíc.
  • Trvalý příkaz končí 15.5.2018 (čili platbou na červen). Poté je nutné nastavit opět od 15.8.2018 (platí od září 2018).
  • Výše plateb pro pravidelně chodící děti (bráno na 21 dní - průměr).
  1.     Číslo účtu (stejné jako za školné): 27-5829060227 / 0100
  2.     Polodenní stravné: 567 Kč
  3.     Celodenní stravné: 735 Kč
  • Vyúčtování plateb proběhne v MŠ každého půl roku.
  • V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Katku Plevovou, tel. 739 377 988.