Platby obědů

Oznámení pro rodiče – změna plateb stravného od února 2018

Vážení rodiče,

Poplatky za stravování jsou hrazeny předem vždy do 20.předchozího měsíce. Proto je nutné si nastavit trvalé příkazy již od srpna do května.

Doporučujeme mezi 15.-20. dnem v měsíci. Platíte zálohovou částku a přeplatky Vám začátkem července vrátíme.

Částka za celodenní pobyt dítěte je 798 kč/měsíc. Za dítě, které v daném šk. r. dovrší 7 let je částka 840 kč/měsíc.

Pokud víte, že budete dítě pravidelně vydzvedávat po obědě, nastavte si částku na 630 kč/měsíc. Za dítě, které v daném šk. r. dovrší 7 let 672 Kč/měsíc.

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte omlouvejte děti na tel. č. 739 377 988 (vedoucí ŠJ) -stačí SMS.

Další způsob omlouvání  je zápisem do kalendáře (umístěný při vstupu do třídy), osobně nebo telefonicky do ŠJ !

Odhlásit stravu je možné do 14 hod. den předem. První den nemoci máte nárok vydzvednout si oběd do jídlonosiče od 11.15 do 11.30 hod.

 

  1.     Číslo účtu (stejné jako za školné): 27-5829060227 / 0100
  2.     Polodenní stravné: 630 Kč
  3.     Celodenní stravné: 798 Kč

.

  • V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Katku Plevovou, tel. 739 377 988.