Zpracování e-mailových adres zákonných zástupců

02.09.2019 16:03

"Informujeme zákonné zástupce, že podle aktualizovaného výkladu zpracováváme jejich e-mailové kontakty, které nám dobrovolně poskytli pro vzájemnou komunikaci, na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e Obecného nařízení), konkrétně s právním základem mj. v §22 školského zákona. Proto k tomuto zpracování nepotřebujeme souhlas. Dosud získané souhlasy skartujeme. Srpen 2019."