Třídní schůzka, změny údajů, 1. platba stravné již v srpnu

08.07.2019 11:34

 

Vážení rodiče,

 

oznamujeme Vám, že první třídní schůzka ve školním roce 2019/2020 se uskuteční 27.8.2019 v 16 hod. v MŠ.

 

Pokud u Vás nastane změna telefonního čísla, emailové adresy, pojišťovny nebo bydliště
je třeba vyplnit tzv. změnový evidenční list, který je dostupný na webových stránkách MŠ nebo si ho můžete vyžádáte u p. učitelky na třídě. Na základě tohoto formuláře Vám provedeme změnu v evidenčním listu dítěte. V případě, že si změníte číslo Vašeho účtu, je třeba nám tuto skutečnost neprodleně nahlásit, bez vyplňování jakéhokoliv formuláře.

 

Poplatky za stravování jsou hrazeny předem vždy do 20. předchozího měsíce. Proto je nutné
si nastavit trvalé příkazy již od srpna do května (doporučujeme mezi 15.-20.dnem v měsíci). Platíte zálohovou částku a přeplatky Vám začátkem července vrátíme.

 

Částka za celodenní pobyt dítěte je 798 Kč/měsíc. Za dítě, které v daném šk. r. dovrší 7 let
je 840 Kč/měsíc.

Pokud víte, že budete dítě pravidelně vyzvedávat po obědě, nastavte si částku 630 Kč/měsíc. Za dítě, které v daném šk. r. dovrší 7 let 672 Kč/měsíc.

Číslo účtu 27-5829060227/0100

 

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte omlouvejte děti na tel. č. 739 377 988 (vedoucí ŠJ)-stačí SMS. Další způsob omlouvání je zápisem do kalendáře (umístěný při vstupu do
třídy), osobně nebo telefonicky. Odhlásit stravu je možné do 14 hod. den předem. První den nemoci máte nárok vyzvednout si oběd do jídlonosiče od 11.15 do 11.30 hod.

 

Rádi bychom Vás požádali o přinesení začátkem září 1 bal. papír. kapesníků (10ks), 1 box papír. kapesníků, 1 bal. toal. papíru (4ks), 2 role kuchyňských utěrek a 1 ks tuhé tyčink. lepidlo 40g (Herkules).

 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám příjemné letní dny.