Sběr papíru a výlety

07.09.2018 11:27

Milí rodiče,


nechali jsme k naši MŠ přistavit kontejner na sběr papíru. Chtěli bychom zachovat pravidelnost a sbírat papír každý druhý měsíc, a to vždy první víkend a 3 pracovní dny (ČT, PÁ, PO). 


Zisk ze sběru bude použit pro děti na autobusovou dopravu do divadel a na výlety (Z částky 400 Kč/pololetí na kulturní akce bude hrazeno vstupné).


V tomto školním roce máme předběžně v plánu tyto výjezdy:


Září - Nemojanský mlýn - mini ZOO, projížďka na koních
Prosinec - Zámek Rosice - pohádka, tvořivá dílna, výstava
Únor - Divadlo Bolka Polívky - Brouk Pytlík
Březen - Knihovna Mokrá
Červen - Strážnice - Skanzen, Baťův kanál - lodičky


Předběžná cena za dopravu za těchto 5 výjezdů bude cca 17.000 Kč.


Byli bychom rádi, za Vaše děti, kdyby se nám povedlo kontejner zaplnit. Pokud byste mohli informovat i ostatní spoluobčany a sousedy, aby se k našemu sběru připojili,  jistě bychom zvýšili efekt našeho úsilí. Vítáme jakékoliv vaše nápady a aktivitu. V případě zájmu se obracejte na vedení školy.


Děkujeme!