Příprava předškoláků aneb Kuliferdova MŠ

05.12.2013 23:58

Příprava předškoláků aneb Kuliferdova MŠ

Stejně jako v loňském roce věnujeme přípravě předškoláků nemalou pozornost. Pracujeme s novou moderní pomůckou od nakladatelství Raabe – pracovními sešity Kuliferda. Rodiče jsou pravidelně po jednom měsíci informováni o tom, v čem se jejich dítě rozvíjelo a mohou doma doplňovat individuální úkoly.

Velkou pomůckou pro rodiče je i záznamový arch s konkretizovanými očekávanými výstupy, podle kterých si mohou i sami průběžně posuzovat míru dovedností svého dítěte. V případě nejasností může rodič požádat o konzultaci třídního učitele nebo ředitelku MŠ. Je důležité, aby dítě bylo vedeno a připravováno na zápis do ZŠ i doma rodiči. V současné době navštěvuje naši MŠ deset předškoláků.