Platba plavání - doprava

21.06.2019 11:51


Vážení rodiče dětí, které navštěvovaly plavecký kurz ve Vyškově,

Prosíme Vás o úhradu dopravy do konce června na účet mateřské školy (kam posíláte školné a
stravné).


Částku 552 Kč za:

Honzík Šmerda, Darča Lamaczová, Martinka Lamaczová, Gábinka Pivodová, Julinka Polusová,
Dorotka Petrová, Viktorka Weissová, Nelinka Zemanová, Klárka Severová a Anička Tometschek


Částku 280 Kč za:

Mikulášek Rybníkář


S pozdravem

Bc. Bohdana Vlčková