Naléhavá výzva

07.03.2019 09:19


Naléhavá výzva

 

Žádáme rodiče dětí, které postihne i lehká střevní viróza a dítě má průjem, zvrací popřípadě obojí, aby své děti nechali alespoň 3 - 5 dní poté doma. Střevní virózy jsou infekční i 3 - 5 dní a v mateřské škole se postupně nakazí další děti i personál. Nastává řetězová reakce. Podobně je třeba jednat i pokud se infekce týká sourozenců. Je vhodné
ponechat doma i sourozence, protože může být bacilonosičem. Po prodělaném onemocnění přihlašujte děti zpět do kolektivu bez klinických potíží, plně schopné aktivit v MŠ, tj. bez bolestí břicha, nechutenství apod.

 

Spoléháme na Vaši ohleduplnost a zdravé uvážení a děkujeme za pochopení.

 

Kolektiv zaměstnanců MŠ