18.4.2014 - Poděkování

18.04.2014 13:28

Poděkování

 

MŠ Kovalovice děkuje za poskytnutí finančního daru 2.500 Kč panu Ing. Miroslavu Šantavému pro potřeby dětí na rok 2014.

 

MŠ Kovalovice děkuje firmě Gozmetal za poskytnutí finančního daru 5.000 Kč pro potřeby dětí na rok 2014.

 

Přijetí obou finančních darů bylo schváleno zastupitelstvem obce Kovalovice.

 

MŠ Kovalovice děkuje i paní Konečné, paní Šmerdové a panu Hanákovi za papíry na kreslení pro děti a drobné výtvarné potřeby.