Vítejte na webové prezentaci Mateřské školy Kovalovice

 

Vítejte v MŠ Beruška ve školním roce 2017/2018

Beruška opět jiná …

 

V pondělí 4.září 2017 se naše mateřinka otevřela opět v novém, vylepšeném prostředí pro 48 příchozích dětí.

Již ve čtvrtek 31.8. 2017 mohli rodiče na první informativní schůzce zjistit další nové změny. Paní učitelky a provozní zaměstnankyně připravily pro děti nově vytvořené prostředí jednotlivých tříd.

Naše poděkování patří panu starostovi obce Kovalovice a zastupitelům, kteří přispěli k tomu , že naše Beruška se může od června pyšnit novou, krásnou venkovní výzdobou MŠ.

 

V pondělí 4.září 2017 přišlo 16 nových dětí , kteří se "do školky už těšily", tudíž atmosféra byla první dny velmi příjemná. Paní učitelky připravily novou výzdobu a vkusně upravené třídy.

Poděkování patří samozřejmě i provozním zaměstnancům, kteří zvládli velký prázdninový úklid.

A co bude v tomto školním roce nového??

Pravidelná logopedická péče 1x týdně pod vedením paní učitelky Petry Stejskalové, která získala odborný certifikát na prevenci logopedických vad, bude pokračovat.

Dále pravidelná příprava předškoláků na obou třídách 1x týdně .

Nabídka nových kroužků - k angličtině nabízíme také zdravotní tělesnou výchovu i logopedický kroužek.

Jako každoročně pro děti (5 let a vice) bude probíhat předplavecký výcvik ve Vyškově.

 

Do třídy Ježků přišlo 8 nových dětí a do třídy Žabiček také 8 nových dětí.

O Žabičky se v tomto školním roce bude svědomitě starat paní učitelka Petra Stejskalová a paní učitelka Soňa Hromková.

Ve třídě Ježků se budou děti potkávat s paní učitelkou Hankou Musilovou a paní ředitelkou Helenou Skolkovou.

V kuchyni budou připravovat dobroty vedoucí školní jídelny paní Kateřina Plevová a paní Zdeňka Skřivánková. O čistotu a krásné prostředí v celé MŠ pečuje již mnoho let paní Jitka Čulíková.

 

S beruškou Mášou začínáme tedy šestý společný rok – tentokráte rok námořníků a krásných tanečnic……….

Budeme si povídat o tom, co všechno má správný námořník umět, kde všude pluli a jací byli….

Byli statečný, odvážní, samostatní, uměli si pomáhat a byli spravedlivý… dokázali zatančit tanec námořníků a veselých tanečnic, uměli dobře zpívat námořnické písničky. Každý měl své jméno.

Naše celoroční úsilí bude završeno opět velkou za /hradní / slavností.

Společný rok uplyne jako zázračná voda v Pacifiku …a my se těšíme na příjemnou spolupráci s rodiči.

 

Za kolektiv pracovníků MŠ                               

Mgr. Helena Skolková