Vítejte na webové prezentaci Mateřské školy Kovalovice

 

 

Slovo paní ředitelky


Vážený pane starosto, kolegyně, rodiče a občané Kovalovic,

strávila jsem s Vámi svých posledních šest let pracovního života ve školství před odchodem do důchodu. Kromě učení „větších dětí" jsem po 32 letech dostala příležitost pracovat s dětmi předškolního věku. Začínala jsem na jednotřídce a za kolegu si vybrala pana učitele Jiřího Gebauera – muže s velkým srdcem, „velkého kluka“, který si rád hrál a přitom samozřejmě učil… Spolu s provozními zaměstnanci Jitkou a Katkou jsme vytvořili tým a začali pracovat s dětmi a rodiči jinak – než bylo zvykem.


Během dvou společných let se nám podařila vybudovat školka, o které se povídalo (v dobrém slova smyslu) po celém okolí. S rodiči jsme nastavili rámec toho, co by si přáli, co chybělo a s čím budou rádi pomáhat …


Nezapomenu, jak při procházkách vedl pan učitel s humorem logopedické chvilky, ve školce se pod jeho vedením hodně zpívalo a tančilo. Nikdy nezkazil žádnou legraci. Byl to super pan učitel….Já něco vymyslela a on byl schopen a ochoten realizovat a dotáhnout nezapomenutelné akce do úplného konce.
Moje koncepce rozvoje mateřské školy vycházela z myšlenky tradiční mateřinky, kde se hodně cvičí, maluje, recituje, zpívá, tvoří a samozřejmě komunikuje. Děti mají určitou volnost a zárovenˇzodpovědnost.

V dalších čtyřech letech školka díky panu starostovi a zastupitelům byla rozšířena na dvě třídy, získala novou fasádu, okna, nové elektroinstalace…My uvnitř dále budovali příjemné a motivující prostředí pro děti.

Tradicí se stalo pořádání velkého zimního jarmarku s vystoupením dětí, čarodějnický rej, karnevaly, společné výlety, exkurze, návštěvy divadel a dalších zajímavých programů pro děti. Vyvrcholením závěru školního roku byly tematické zahradní slavnosti a rozloučení s předškoláky.

Školka žila šest let svým pestrým životem. Děti chodily do školky rády, těšily se. Rodiče hodně pomáhali, aby působení nás dospělých bylo jednotné. A tak postupně spolu začaly navazovat vztahy nejen děti , ale i rodiče…..a všichni spolu přispívali k dobrému jménu školky.

Děkuji panu starostovi, který mi vždy vyšel vstříc a pomáhal. Takového pana starostu by vám mnoho obcí závidělo….svědomitý, lidský, důsledný….
Děkuji paní Hynkové, která pracovala celých šest let pro mateřinku bez nároku na finanční ohodnocení, jako správce webových stránek . Zajištˇovala přísun informací, fotodokumentaci, komunikaci a dala dohromady správnou partu maminek, které se rády potkávají a společně pro děti organizují i akce mimo školku.


Děkuji svým zaměstnancům, kteří se mnou tvořili dobré jméno školky, rodičům, kteří vnímali a oceňovali, že vše, co společně děláme pro děti, není všude běžné, a proto si naší práce vážili.

Odcházím, loučím se s vámi a jsem ráda, že za mnou zůstává „kus práce“, něco, co bude v MŠ dále pokračovat…. A děti, které budou mít na co vzpomínat…..


Děkuji všem, kteří mi vytvořily příjemné pracovní podmínky. Práce s dětmi mě celý život bavila a jsem vděčná, že jsem měla možnost ovlivňovat, působit, vzdělávat a vychovávat děti různých věkových kategorií.


Do Kovalovic se budu ráda vracet, i když už jenom na návštěvu…..

Vaše paní ředitelka Mgr. Helena Skolková
Kovalovice 20.6. 2018